Koolituste materjalid

Siit leheküljelt leiab vajalikke materjale erinevate toimunud koolituste kohta.

Arduino koolitus Tincercadis (Innovatsioonikeskus INNOKAS SA)

Arduino vooluringi kaablid

Ainekava
Tund 1 – Arduino mikrokontrollerite simuleerimine keskkonnas
Tund 2 – nupu kasutamine
Tund 3 – keerame nuppu
Tund 4 – nimede andmine, muutuja ja mitmevärviline valgusdiood
Tund 5 – lüliti kasutamine
Tund 6map käsk, mootor ja jadamonitor, heliefektid, temperatuuriandur
Tund 7 – ultrahelianduri kasutamine
Tund 8 – PIR andur
Tund 9 – servomootorid ja nende kasutamine

Kasutage, õppige ja avastage!