PAKUME TÖÖD

Vajame 2022. aasta tegevuskava raames abikäsi ning seega pakume võimalust tulla koos meiega tegema valdkondlikku tööd. Otsime:

Väljundi kaardistus ja vajadus ÕTF raames – sisu väljatöötaja

Selle tegevuse tulemusena valmib kaardistus, millistes ainevaldkondades saavad õpilased Eestis osaleda võistlustel lisaks olümpiaadidele ning millistes ainevaldkondades oleks vajalik sarnane väljund tekitada.
Vajaduste väljaselgitamise järel töötatakse koos ainevaldkondade õpetajatest moodustatud komisjoniga välja võistlusformaadid vähemalt kolmele ainele ning viiakse need läbi 2023 ja 2024 aastal toimuvatel õpilasteadusfestivalidel. ÕTF raames tehakse koostööd Eesti Teadusagentuuriga.

Kandideerimine kuni septembrini.

LTT valdkonna huvihariduse- ja tegevuse kaardistus – projektijuht/admistreerimine
• Uuringu metoodika väljatöötamine
• Vajalike andmete täpsustamine
• Uuringu läbiviimine (KOV-ide veebilehed, koolide, noortekeskuste, huvikoolide veebilehed, ametnikud)
• Andmete analüüs
• Andmete avalikustamine statistika tegemiseks
• Tööaeg: alates sügisest

Tulemusena valmib kaardistus, mille alusel on võimalik järgmisel partnerlusperioodil teha teadlikke otsuseid.

Kandideerimine kuni septembrini.

Kandideerimiseks (ja/või lisaküsimusteks) saada enesekirjeldus ja lühike (üks lõik) motivatsioonikiri, miks soovid valdkonnas kaasa lüüa ning just nende teemadega kaasas käia, meili aadressile maria@teadushuvi.ee.