SUVEKOOL 2021

Eesti Teadushuvihariduse Liit kutsub üles loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduse ja huvitegevuse pakkujaid läbi viima noortele suunatud teadushuvi suvekoole üle Eesti.

SUVEKOOLID 2021 TOETATUD TAOTLUSED

Koolituse nimetusSumma (EUR)
INNOKA suvekool (Haapsalus)900
Tehnoloogia suvekool (Harjumaal)600
Noorte LTT suvelaager Pernovas (Pärnu)924
Robootikaga Maalt Marsile (Kanepi, Põlvamaa)1200
Suvine teaduslaager Loodusmajas (Tartu)988
Saaremaa suverobootika 2021 (Kuressaare)1200
Robootika- ja tehnoloogiaalane linnalaagri vormis suvekool (Rae vallas)600
Robootika- ja tehnoloogiaalane linnalaagri vormis suvekool (Viimsi vallas)600
Avastused igas päevas (Võru)600
Palade looduskeskuse suvekool (Hiiumaa)900
Nutivaba tehnoloogia teaduskool (Nõmme, Tallinn)540
Väikese teadlase suvekool (Tallinn)400
Minust saab kosmoseinsener (Tallinn)900
Suvekool Hüppelaud (Tallinn)500
Kokku:10 852

Aitäh kõigile taotlejatele ja edukat suvekoolide korraldamist!

*****************************************************************

!TAOTLUSPERIOOD 28.04-10.05.2021!
👉 Enne taotlemist tutvu
Suvekoolid 2021 taotlemise toetuse tingimuste ja korraga
👉 Toetuse taotlemiseks täida
Suvekoolid 2021 taotluse vorm ning saada see triinu@teadushuvi.ee

Teadushuvi suvekoolide toetuse info:

  • Suvekoolid on suunatud 7-26-aastastele noortele;
  • Suvekoolid toimuvad perioodil 1. juuni kuni 31. august 2021;
  • Suvekoolid on ööbimiseta, kestvusega 3-5 päeva. Suvekooli sisuliste tegevuste maht päevas peab olema vähemalt 6 akadeemilist tundi;
  • Suvekoolide toetamine lähtub Liidu põhikirja punktist 1.4 ning finantseerimine toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) valdkonna arendamise toetusest;
  • Suvekooli toetust saavad taotleda kõik Eestis LTT huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud;
  • Toetuse maksimaalne suurus osaleja kohta on 60 eurot. Üks taotleja saab toetust ühest taotlusvoorust kuni 1200 eurot;
  • Liit maksab toetuse välja tagantjärele, see tähendab, et taotleja peab kandma suvekooliga seotud abikõlblikud kulud esmalt ise ning seejärel esitama aruande Liidule;

NB! Toetust võib kasutada suvekooli korraldamise tegelike ja möödapääsmatute kulude katmiseks, mille sisse ei arvata inventari ja muu põhivara soetamiseks tehtud kulusid. 

‼️ Lapsevanem registreerib lapse suvekooli aadressil https://huviring.ee/, see tähendab, et suvekooli läbiviijal tuleb registreeruda huviring.ee kasutajaks ning sisestada suvekooli ja sellesse registreerimise info nimetatud keskkonda.

Liidu juhatuse poolt moodustatud hindamiskomisjon teeb otsuse toetamise/mitte toetamise kohta kuni 10 päeva jooksul taotlusvooru lõppemisest. Liit võtab õiguse vajadusel tähtaegasid muuta!

Küsimuste korral pöörduge projektijuhi Triinu Grossmanni poole:
triinu@teadushuvi.ee, tel 5622 2872