SUVEKOOL 2021

Eesti Teadushuvihariduse Liit kutsub üles loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduse ja huvitegevuse pakkujaid läbi viima noortele suunatud teadushuvi suvekoole üle Eesti.

!TAOTLUSPERIOOD 28.04-10.05.2021!
👉 Enne taotlemist tutvu
Suvekoolid 2021 taotlemise toetuse tingimuste ja korraga
👉 Toetuse taotlemiseks täida
Suvekoolid 2021 taotluse vorm ning saada see triinu@teadushuvi.ee

Teadushuvi suvekoolide toetuse info:

  • Suvekoolid on suunatud 7-26-aastastele noortele;
  • Suvekoolid toimuvad perioodil 1. juuni kuni 31. august 2021;
  • Suvekoolid on ööbimiseta, kestvusega 3-5 päeva. Suvekooli sisuliste tegevuste maht päevas peab olema vähemalt 6 akadeemilist tundi;
  • Suvekoolide toetamine lähtub Liidu põhikirja punktist 1.4 ning finantseerimine toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) valdkonna arendamise toetusest;
  • Suvekooli toetust saavad taotleda kõik Eestis LTT huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud;
  • Toetuse maksimaalne suurus osaleja kohta on 60 eurot. Üks taotleja saab toetust ühest taotlusvoorust kuni 1200 eurot;
  • Liit maksab toetuse välja tagantjärele, see tähendab, et taotleja peab kandma suvekooliga seotud abikõlblikud kulud esmalt ise ning seejärel esitama aruande Liidule;

NB! Toetust võib kasutada suvekooli korraldamise tegelike ja möödapääsmatute kulude katmiseks, mille sisse ei arvata inventari ja muu põhivara soetamiseks tehtud kulusid. 

‼️ Lapsevanem registreerib lapse suvekooli aadressil https://huviring.ee/, see tähendab, et suvekooli läbiviijal tuleb registreeruda huviring.ee kasutajaks ning sisestada suvekooli ja sellesse registreerimise info nimetatud keskkonda.

Liidu juhatuse poolt moodustatud hindamiskomisjon teeb otsuse toetamise/mitte toetamise kohta kuni 10 päeva jooksul taotlusvooru lõppemisest. Liit võtab õiguse vajadusel tähtaegasid muuta!

Küsimuste korral pöörduge projektijuhi Triinu Grossmanni poole:
triinu@teadushuvi.ee, tel 5622 2872