Sõidutoetuse taotlemine

Alates 3.10.2022 on taas võimalus kõigil taotleda sõidutoetust Eesti esindamiseks välismaal.

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit (edaspidi Liit) toetab loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia(edaspidi LTT) valdkonna esindajate tegevusi Eesti-välistel üritustel. Liit katab kuni 50% tõendatud kuludest, maksimaalselt 500€ osaleja kohta. Maksimaalselt saab taotleda kuni 2 500€ osalemise kohta.

Lähetustoetust saavad taotleda kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:
a) puudub riiklik maksuvõlg
b) on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähemalt kolm aastat
c) tegevus on seotud ning juriidilise isiku korral on põhitegevusalaks LTT huvihariduse valdkond

Toetust saab taotleda:
a) registreerimistasude katmiseks;
b) majutuskulude katmiseks;
c) sõidupiletite ja reisikindlustuse katmiseks

Selleks, et saaksid toetuse avaldus teha, kliki SIIN ja täida ära vorm. AGA ENNE SEDA, loe läbi ka TINGIMUSED JA KORD!

Lisainfo: maria@teadushuvi.ee või 56663693