Toetuste saajad

Aastal 2020 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

 1. Arduino koolitus tinkercad.com baasil – 2000 eurot (veebis aprill-juuni)
 2. LEGO® Education SPIKE™ Prime robootikakomplekti kasutamine huvihariduses – 1720 eurot (Tallinn; 19.-20.09.2020)
 3. Teadusjaht – 375 eurot (Tartu, 3.09.2020)
 4. Publikuga suhtlemise koolitus teadusteatri ja töötubade läbiviijatele – 830 eurot (Tartu, 25.-26.08.2020)
 5. Ideest esitluseni: praktiline koolitus huviringide õpetajatele – 451,52 eurot (Tartu, 31.08.2020)
 6. Distantsõppes sobivad keskkonnad ja meetodid huvihariduses – 1000 eurot (Pärnu, 24.08.2020)
 7. Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) – 1000 eurot (veebis, 3.11.2020)
 8. Allika- ja ellujäämisretk Kesk-Eestisse juhendajatele – 1000 eurot (loobus)
 9. Esimese kooliastme loodushariduse huviringide väljatöötamine – 1680 eurot
 10. Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) vene keeles – 800 eurot
 11. Tartu loodusmaja huvikooli meeskonnakoolitus – 713,52 eurot
 12. Matemaatika ja füüsika alased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis – 668 eurot
 13. CNC koolitus õpetajatele ja huviringide juhendajatele – 750 eurot 

Lähetustoetusi:

DigiroboLAB MTÜ summas 1566,76 eurot (Rahvusvahelises FIRST® LEGO® LEAGUE haridusprogrammis osalemine)

Suvekooli raames tehtud toetused:

 • Toetuse taotlusvooru esitati 37 taotlust, kokku taotleti summas 34 759,60. Taotleti toetust 825 noorele.
 • Toetada otsustati 21 suvekooli summas 12 000 eurot. Taotlustes esitatud andmete kohaselt toetada otsustati 464 noore osalust. Loobus üks taotleja.
 • Välja maksti toetus 20 teadushuvi suvekooli läbiviijale summas 11 610 eurot, 449 noore suvekoolis osalemise toetamiseks.

HTMi lisatoetus LTT võistluse korraldamiseks (tähtaeg 6.09.2020):

 • SA Teaduskeskus AHHAA taotlust “Lifehack vidinad” summas 14 100 eurot
 • MTÜ Robotex taotlust “Karu päästmine 2.0” summas 15 900 eurot

************************************************************************

Aastal 2019 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames järgnevaid koolitusi(maksimaalselt 1000 € ringi kohta):


Koolituse nimiToimusmise aegKohtToetuse summa
1.Sisemised motivaatorid, meeskonnatöö ja positiivne eluhoiak
20.12.2019Tartu1000 €
2.LEGO EV3 robotkatsete koolitus

14.11.2019  
Tallinn  
1000 €
3.Digivahendid õppetöös
3.12.2019Tallinn858  €  
4.Praktiline huviringi juhendajate meeskonnakoolitus
14.12.2019Põhja-Kõrvemaa, Harjumaa  
 1000 €
 5.Huviringi juhendajate inspiratsiooni arendamine22.11.2019Tallinn  
 1000 €
 6.Looduses aset leidvate protsesside piltlikustamine nutiseadmega läbi animatsiooni11.11.2019Tallinn 1000 €
 7Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 16.11.2019 Võru 739  €
 8.Play Box metoodikat kasutades ainetundide rikastamine läbi probleemülesannete 7.12.2019 Võru 614,16 €
 9.Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 7.12.2019 Laiuse 722 €
 10.Digivahendid õppetöös 14.12.2019 Võru 1000 €


Järgnevaid minikohtumisi (LTT valdkonna kolleegide võõrustamine ning huviringi vaatlemise võimalus):

1.  Tartu loodusmaja – 30.10.2019 – Tartu (70 €)
2. MTÜ Ökokratt – 7.11.2019 – Mäetaguse ja Iisaku (140 €)
3. Laagri Huvikool – 20.11.2019 – Laagri (70 €)
4. MTÜ Ökokratt – 4.12 ja 5.12 –  Ubari Loodustarkuse Keskus (140 €)

Järgnevaid lähetustoetuse soovijaid:

Juhatus otsustas toetada Velle Taraste FGC meeskonda summas 1303,26 eurot, osalemiseks FIRST Global Challenge Dubais oktoobris 2019.