Koolitused

Teadushuviringi juhendajate koolitused:

https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/huviringi-juhendajate-koolitused-teeme

Loodusteaduste valdkonna huviringide juhendajatele ja õpetajatele on pakkumisel järgmised koolitused, mida on võimalik tellida üle Eesti:

Kosmoseringi koolitus: Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud

Veemaailma huviringi koolitus: Keskkonnauuringud veemaailmas
Keemia- ja füüsikaringi koolitus: Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast
Maailmahariduse huviringi koolitus: Maailmaharidus käsikäes looduteadustega
Koolitus: Muuseum huvitegevust rikastava keskkonnana

Infotehnoloogia valdkonna koolitused leiab HITSA koolituskalendrist:https://koolitus.edu.ee/calendar

Koolitused noortega tegelejatele ja juhendajatele leiab noortevaldkonna koolituskalendrist:
https://mitteformaalne.ee/kalender/