Kontakt

Eesti Teadushuvihariduse Liit
Estonian STEM Education Union
Registrikood: 80396615
Postiaadress: Narva mnt 18 (Delta maja), Tartu 51009, Eesti
Pank: EE262200221063602677


Kontakt:
Heilo Altin,  juhatuse liige
heilo@teadushuvi.ee,  tel +372 518 7617‬.

Maria Lutsar, assistent
maria@teadushuvi.ee, tel +372 5666 3693

Liidu liikmete e-posti list: liikmed@teadushuvi.ee


Juhatuse liikmed, juhatus@teadushuvi.ee:
Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa@tartuloodusmaja.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin@pernova.ee
Rasmus Kits, rasmus@kits.ee

https://www.facebook.com/teadushuvi.ee/