UUDISED

Loodusmaja õpetaja Mai-Liis Vähi e-huvikooli tundi andmas. Abilisteks kaks kaamerat ja sülearvuti. Foto: Tartu Loodusmaja

EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT
PRESSITEADE
11.04.2021

Eestis alustas tööd esimene teadusalane e-huvikool

Märtsis startis Eesti haridusmaastikul esmakordselt veebipõhine huvikool, mis pakub võimaluse looduse, astronoomia või robootika huviringides osaleda lastel ja noortel ükskõik millises Eesti piirkonnas. Pilootprojekti algatas Eesti Teadushuvihariduse Liit eesmärgiga võimaldada ligipääsu looduse ja tehnoloogia huviringidele kõikidele lastele üle Eesti.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul tekkis e-huvikooli mõte erinevate kohalike omavalitsuste juhtidega suheldes, kui selgus, et paljudes piirkondades jääb laste loodus- ja tehnoloogiahuvi rakendamata just kohalike juhendajate puuduse tõttu. 

“Eestis leidub mitu maakonda, kus loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkondade huviringe ei toimu, põhjuseks sageli juhendajate puudus isegi siis, kui vahendid on olemas. E-huvikool viib huviringi õpilasteni olenemata õpilaste ja õpetajate asukohast. Koroonaviiruse perioodil on veebipõhise huviõppe võimalikkus end tõestanud ja nõnda tekkiski mõte proovida seda kogemust kasutada õppe jätkumise huvidele lisaks ka juhendajate-probleemi lahendamiseks,” selgitas Heilo Altin.  

E-huvikooli idee on pakkuda distantsilt huviringe sarnaselt tavalise huvikooliga. Esimesena katsetatakse looduse-, astronoomia- ja robootika huviringe 4.- 6.kl lastele. Märtsikuu jooksul alustasid tunde Tartu loodusmaja “Sinine labor”, Pernova Hariduskeskuse “Huvitav astronoomia” ning Robokaru Robootikakooli ja MTÜ Nuti-Võluri ühine robootikaring “SPIKE Prime algajatele”. Tänaseks on need huvilistega täitunud, kokku õpib hetkel e-huvikoolis 49 õpilast. Ringid toimuvad iga nädal kindla õppekava alusel veebikeskkonnas, kasutades peamiselt keskkonnaks MS Teams´i. Tegemist on pilootprojektiga, mille partneriteks on Tartu loodusmaja, Pernova hariduskeskus, Robokaru Robootikakool ja MTÜ Nuti-Võlur. Projekti käigus toimub ka uuring, mille viib läbi Tartu Ülikooli haridustehnoloogia töörühm prof. Margus Pedaste juhendamisel, eesmärgiga teada saada, kuidas e-huvitegevus laste huvi arengut mõjutab . 

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul on e-huvikooli eesmärk võrreldes kõikide teiste veebi kolinud huvitegevustega pakkudagi õpet ja tegevusi ainult veebis, eesmärgiga anda võimalus ka nende piirkondade noortele, kus juhendajat kohapeal pole. „Meie õppekavade ülesehitus erineb tavaringide õppekavast ning meetodid ja vahendid on valitud selliselt, et lastel oleks veebis põnev ja haarav osaleda“, selgitas Altin.  

Esimesena startinud Tartu loodusmaja ringitunnis “Sinine labor” juhendavad ringi huvikooli kolm õpetajat Mai-Liis Vähi, Pille-Riin Pärnsalu ja Aire Orula. Ringitunnid, mis keskenduvad praktiliste tegevuste kaudu veekeskkonna ja -ökosüsteemi uurimisele, toimuvad kord nädalas neljapäeviti kuni novembri lõpuni. “Sinise labori” tundides osalevad teise kooliastme 12 õpilast, kes enda kodudes Muhus, Sillamäel, Moostes, Orissaares ja Põlvas viivad läbi katseid, samal ajal kui ringiõpetaja neid Tartu loodusmaja laborist juhendab. 

Tartu loodusmaja huvikooli õpetaja Mai-Liis Vähi sõnul saadeti esimese poolaasta katseteks ja uurimiseks vajalikud vahendid õpilastele koju ning õpe toimib mitme kaamera ja osalejate aktiivse kaasamise abil päris efektiivselt.

“Ekraani taga võivad olla abijõududena ka lapsevanemad, ent lapsed on kaugõppega juba õppinud iseseisvalt arvutit kasutama ja saavad uues keskkonnas edukalt hakkama, see on kindlasti ka e-huvikooli tundide alustamise kergemaks teinud”, ütles Vähi.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul ei asenda e-huvikool tavapärast huviõpet, eriti loodusteaduste valdkonnas, mis on oluline laste omavahelisel sotsialiseerumisel ja aktiivsel vaba aja sisustamisel looduse tundmaõppimiseks, aga see on väga vajalik alternatiiv nendele lastele ja noortele, kel pole kodukohas võimalusi huvipakkuvas ja sobivas huviringis käia. 

“E-huvikooli eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust ka tulevikus, jäädes alternatiiviks senisele statsionaarsele huviõppele ning koondades erinevate valdkondade digiõppe parimad kogemused ja lahendused”, lisas Heilo Altin kokkuvõtvalt.  

Lisainfot E-huvikooli tegemistest leiab aadressil https://ehuvikool.ee/

Lisainfo:

Heilo Altin
Eesti Teadushuvihariduse Liit
heilo@teadushuvi.ee
5187 617

Signe Söömer
Huvikooli Tartu Loodusmaja direktor
515 7750
signe.soomer@tartuloodusmaja.ee