Nõuandev Kogu

2022. aastal otustas Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatus kokku panna Nõuandva Kogu, et tagada laiapõhjaline, võimalikult paljusid LTT valdkondi, huvihariduse liike ning pakkujaid hõlmav seisukohtade kujundamine loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas.

Nõuandvasse Kogusse kuuluvad:

Priit Adler (MTÜ Ökokratt, juhatuse liige) – maateadused
Kristel Rillo (Rahvusvahelise koostöö haridusekspert)
Margus Kägu (BLUNK Education Eesti, juhendaja/juhatuse liige) – loodusõpe
Triinu Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur, juhendaja/juhatuse liige) – robootika
Raimo Maasik (Kadrina Keskkool, füüsikaõpetaja) – füüsika
Helen Järvpõld (AHHAA Teaduskeskus SA, programmide arendusjuht) – huviharidus
Sireli Uusmaa (Proto avastustehas, sisujuht) – huviharidus
Alo Peets (Tartu Ülikool, hajussüsteemide nooremlektor) – IKT, s.h robootika