Nõuandev Kogu

2022. aastal otustas Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatus kokku panna Nõuandva Kogu, et tagada laiapõhjaline, võimalikult paljusid LTT valdkondi, huvihariduse liike ning pakkujaid hõlmav seisukohtade kujundamine loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas.

Nõuandvasse Kogusse kuuluvad:

Priit Adler (MTÜ Ökokratt, juhatuse liige) – maateadused
Kristel Rillo (Rahvusvahelise koostöö haridusekspert)
Margus Kägu (BLUNK Education Eesti, juhendaja/juhatuse liige) – loodusõpe
Triinu Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur, juhendaja/juhatuse liige) – robootika
Raimo Maasik (Rakvere Riigigümnaasium, füüsikaõpetaja) – füüsika
Enely Ernits (AHHAA Teaduskeskus SA) – huviharidus
Sireli Uusmaa (Proto avastustehas, sisujuht) – huviharidus
Alo Peets (Tartu Ülikool, hajussüsteemide nooremlektor) – IKT, s.h robootika
Ave Laas – poliitikakujundus, robootika
Janika Ruusmaa (Tartu Keskkonnahariduse Keskus) – loodusõpe, huviharidus
Kairi Jaaksaar – loodusõpe, teadusringid