Valdkonnast ja liidust

Eesti keeles kasutatakse ka väljendit LTT ehk loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.
Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonda kuuluvad järgmised valdkonnad:*

*https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/05/Teadust-ja-tehnoloogiat-populariseerivate-tegevuste-kaardistamine-ja-anal%C3%BC%C3%BCs.pdf

LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. LTT tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Kas teadsid, et 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest?

Seetõttu soovime, et:

 • igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel on võimalus osaleda LTT valdkonna huviringides (nii huvikoolides kui ringides)
 • LTT valdkonna huviringid näitaksid uusimaid tehnoloogiaid ja võimalusi
 • LTT valdkonna huvitegevus oleks seotud ka valdkonna õppimis- ja töövõimaluste tutvustamisega
 • LTT valdkonna huviringides osalejatel oleksid head väljundid oma teadmiste ja oskuste näitamiseks ja jagamiseks (üritused, võistlused jne)

Kvaliteetse LTT huvitegevuse pakkumisel on mitmeid eeldusi:

 • särasilmsed ning vajalike teadmistega juhendajad/valdkonna eestvedajad/vabatahtlikud
 • tehnoloogilised võimalused 
 • koostöö huvitegevuse pakkujate ning teiste seotud osapoolte vahel

Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla:

 • loodusteadused
 • tehnoloogia
 • inseneeria
 • matemaatika 

Liidust

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016, asutajad: Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid – huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid).

Olulised dokumendid:
Eesti Teadushuvihariduse Liidu põhikiri
2016. majandusaasta aruanne
2016 aasta üldkoosolek
2017. majandusaasta aruanne
2017 aasta üldkoosolek
2017 aasta 2 üldkoosolek

2018.majandusaasta aruanne
2018. audiitori otsus
2018 aasta üldkoosolek
2018 aasta 2 üldkoosolek
TEHAU-juhatuse-koosoleku-otsused-2016-2019

2019
2019 aasta üldkoosolek
2019 majandusaasta aruanne
2019. audiitori otsus

2020
2020 aasta üldkoosolek 29.06.2020
2020 aasta üldkoosolek 12.11.2020
OTSUSED 2019/2020 

LTT valdkonna põhiväärtused

Teadus – Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.
Huvi – Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.
Haridus – Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit – Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.

Oleme sõnastanud Liidu eesmärgid kuue punktina:
1. kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks kõigile huvitatud osapooltele;
2. luua ühiseid arenguvõimalusi;
3. esindada liikmete huve;
4. korraldada omavahelist koostööd;
5. otsida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite kaudu;
6. arendada tegevusi, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.