Valdkonnast ja liidust

Eesti keeles kasutatakse ka väljendit LTT ehk loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.
Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonda kuuluvad järgmised valdkonnad:*

*https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/05/Teadust-ja-tehnoloogiat-populariseerivate-tegevuste-kaardistamine-ja-anal%C3%BC%C3%BCs.pdf

LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. LTT tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Kas teadsid, et 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest?

Seetõttu soovime, et:

 • igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel on võimalus osaleda LTT valdkonna huviringides (nii huvikoolides kui ringides)
 • LTT valdkonna huviringid näitaksid uusimaid tehnoloogiaid ja võimalusi
 • LTT valdkonna huvitegevus oleks seotud ka valdkonna õppimis- ja töövõimaluste tutvustamisega
 • LTT valdkonna huviringides osalejatel oleksid head väljundid oma teadmiste ja oskuste näitamiseks ja jagamiseks (üritused, võistlused jne)

Kvaliteetse LTT huvitegevuse pakkumisel on mitmeid eeldusi:

 • särasilmsed ning vajalike teadmistega juhendajad/valdkonna eestvedajad/vabatahtlikud
 • tehnoloogilised võimalused 
 • koostöö huvitegevuse pakkujate ning teiste seotud osapoolte vahel

Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla:

 • loodusteadused
 • tehnoloogia
 • inseneeria
 • matemaatika 

Liidust

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016, asutajad: Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid – huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid).

Olulised dokumendid:
Eesti Teadushuvihariduse Liidu põhikiri
2016. majandusaasta aruanne
2016 aasta üldkoosolek
2017. majandusaasta aruanne
2017 aasta üldkoosolek
2017 aasta 2 üldkoosolek

2018.majandusaasta aruanne
2018. audiitori otsus
2018 aasta üldkoosolek
2018 aasta 2 üldkoosolek
TEHAU-juhatuse-koosoleku-otsused-2016-2019

2019
2019 aasta üldkoosolek
2019 majandusaasta aruanne
2019. audiitori otsus

2020
2020 aasta üldkoosolek 29.06.2020
2020 aasta üldkoosolek 12.11.2020
OTSUSED 2019/2020 
2020. majandusaasta aruanne
2020. audiitori otsus

2021
OTSUSED 2021
Partnerlusaruanne 2019-2021
2021. majandusaasta aruanne

2022
OTSUSED 2022

2022. majandusaasta aruanne

2022. audiitori otsus

2023
OTSUSED 2023

2024
OTSUSED 2024

LTT valdkonna põhiväärtused

Teadus Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.
Huvi Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.
Haridus Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.

Oleme sõnastanud Liidu eesmärgid kuue punktina:
1. kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks kõigile huvitatud osapooltele;
2. luua ühiseid arenguvõimalusi;
3. esindada liikmete huve;
4. korraldada omavahelist koostööd;
5. otsida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite kaudu;
6. arendada tegevusi, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.