Toetused

Eesti Teadushuvihariduse Liit toetab 2020. aastal LTT-alaseid koolitusi ning õpilaste lähetusi LTT-valdkonnaga seotud välisvõistlustele.

  1. Abikõlbulikkuse periood: 01.01.2020-30.06.2020
    Taotlusi saab esitada: 01.04.2020-30.05.2020
  2. Abikõlbulikkuse periood: 01.07.2020-31.12.2020
    Taotlusi saab esitada: 01.09.2020-30.10.2020

Koolituste toetamine

Koolitus Kuressaares veebruar 2020.

Lähetuste toetamine