Toetused

Eesti Teadushuvihariduse Liit toetab 2020. aastal LTT-alaseid koolitusi ning õpilaste lähetusi LTT-valdkonnaga seotud välisvõistlustele.

Lähtuvalt esimese Koolitustoetuste taotlusvooru tulemist avada uus taotlusvoor järgnevatel tingimustel:
● koolitustoetuse kasutamise abikõlbulikkuse periood 12.03.2020-31.12.2020
● taotluste vastuvõtmise periood 15.06.2020-30.06.2020 (AVALDUS)
● otsused taotluste rahuldamise või mitterahuldamise suhtes võetakse vastu 02.07.2020
Eriolukorrast lähtuvalt arvestab Liit vaid sel kalendriaastal taotlusi tagasiulatuvalt.

************************************************************************

Abikõlbulikkuse periood: 01.01.2020-30.06.2020
Taotlusi saab esitada: 01.04.2020-30.05.2020
Abikõlbulikkuse periood: 01.07.2020-31.12.2020
Taotlusi saab esitada: 01.09.2020-30.10.2020

Koolituste toetamine

Koolitus Kuressaares veebruar 2020.

Lähetuste toetamine