Kasulikud allikad

IT-valdkonna populariseerimiseks Ukraina lastele praktiliste töötubade korraldamine ja läbiviimine – töötubade venekeelsed materjalid
LTT huvitegevus ja -haridus Eestis üldharidus- ja huvikoolides 2023 (raport) ja slaidid
TEAHU Võluvits Eesti Teadushuvihariduse Liidu raport
alusharidusele suunatud teadushuviharidusest Euroopas
 www.miks.ee/   Eesti Teadusagentuuri poolt hallatav leht koondab infot
 loodus- ja täppisteadustest, tehnoloogiast ja inseneeriast!
 ahhaa.ee/tegevuskaardid  AHHAA keskuse tegevuskaardid
 www.chemicum.com/  Keemia eksperimentide videod
www.robootika.ee  MTÜ Robootika koduleht
opik.fyysika.ee/   Füüsika õpikud
www.miks.ee/opetajale/leht/toetavad-materjalid   Eesti Teadusagentuuri
Erinevad õppematerjalid
 www.teaduskool.ut.ee  Tartu Ülikooli teaduskool
www.opiq.ee/   Tasulised õpikud ja töövihikud
Eesti Teadusagentuuri lehekülg
entk.ee/sites/default/files/Huvikoolide_oppekavade_koostamise_juhendmaterjal.pdf Eesti Noorsotöö Keskuse juhend huviringi õppekava koostamise juhend
  e-koolikott
www.innovatsioonikeskus.ee/et/mentep   HITSA hallatav MENTEP projekt  
 rajaleidja.innove.ee  Rajaleidja kodulehekülg
scientix.eu/  Scientixi kodulehekülg
www.stemalliance.eu/  STEMAlliance