VALDKONNAST

Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonda kuuluvad järgmised valdkonnad:*

*https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/05/Teadust-ja-tehnoloogiat-populariseerivate-tegevuste-kaardistamine-ja-anal%C3%BC%C3%BCs.pdf

LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. LTT tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Kas teadsid, et 75% Nobeli preemia saajatest teaduse valdkonnast ütlevad, et nende armastus teaduse vastu sai alguse koolivälisest tegevusest?

Seetõttu soovime, et:

 • igal Eestimaal elaval lapsel ja noorel on võimalus osaleda LTT valdkonna huviringides (nii huvikoolides kui ringides)
 • LTT valdkonna huviringid näitaksid uusimaid tehnoloogiaid ja võimalusi
 • LTT valdkonna huvitegevus oleks seotud ka valdkonna õppimis- ja töövõimaluste tutvustamisega
 • LTT valdkonna huviringides osalejatel oleksid head väljundid oma teadmiste ja oskuste näitamiseks ja jagamiseks (üritused, võistlused jne)

Kvaliteetse LTT huvitegevuse pakkumisel on mitmeid eeldusi:

 • särasilmsed ning vajalike teadmistega juhendajad/valdkonna eestvedajad/vabatahtlikud
 • tehnoloogilised võimalused 
 • koostöö huvitegevuse pakkujate ning teiste seotud osapoolte vahel

Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla:

 • loodusteadused
 • tehnoloogia
 • inseneeria
 • matemaatika