SUVEKOOL 2020

Eesti Teadushuvihariduse Liit kutsub üles loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduse ja huvitegevuse pakkujaid läbi viima noortele suunatud teadushuvi suvekoole üle Eesti.

Suvekooli eesmärgiks on tuua kokku LTT huvilised noored ning pakkuda neile suvisel koolivaheajal huvitavat ning arendavat tegevust. LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondasid. LTT tegevused julgustavad lapsi ja noori olema uudishimulikud ja uuendusmeelsed.

Teadushuvi suvekoolide läbiviimise taotlusvoor on avatud 7. JUUNINI.

Eesti Teadushuvihariduse Liit toetab suvekoolide läbiviimist vastavalt rahastuse võimalustele teie poolt esitatud eelarve ja ühise kokkuleppe alusel. 
Teadushuvi suvekoolide info ja taotlusvormi alla laadimise leiad SIIT. Taotlus tuleb saata aadressile triinu@teadushuvi.ee

Suvekoolide läbiviimisel tuleb järgida EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra järgseid piiranguid ning muid seadusest tulenevaid nõuded noortele suunatud laagrite korraldamisel.

Täiendav info:

Triinu Grossmann, triinu@teadushuvi.ee, tel 5622 2872, Skype: triinug

Jälgige ka Eesti Teadushuvhihariduse Liidu Facebooki lehte, et saada vajadusel jooksvat infot!
#eestiteadushuvhariduseliit #teadushuvi #LTT #teadushuvisuvekool