LIIDUST

Liidu tutvustus

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016, asutajad: Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid – huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid).

LTT valdkonnast tulenevad meie põhiväärtused:

Teadus Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament.
Huvi Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi.
Haridus Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad.
Liit Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd.

Oleme sõnastanud Liidu eesmärgid kuue punktina:
1. kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks kõigile huvitatud osapooltele;
2. luua ühiseid arenguvõimalusi;
3. esindada liikmete huve;
4. korraldada omavahelist koostööd;
5. otsida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite kaudu;
6. arendada tegevusi, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.