Tule liikmeks

Vastavalt Põhikirjale võib Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Liidu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ning maksab liikmemaksu.  Liikmeks saamiseks:

1.  Täida allolev avaldus.
2.  Maksa jooksva aasta liikmemaks.
Liikmemaksu suurus: 12 eurot – füüsilised isikud ja 36 – eurot juriidilised isikud. Liikmemaks tuleb maksta ettemaksuna E​ESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIDU arvele EE262200221063602677(Swedbank), koos märkega, mis aasta ja kelle eest liikmemaks tasuti. 
Eraisikud saavad selleks kasutada eeltäidetud makselinki: TEAHU eraisiku liikmemaks 2024. Kui vajate juriidilise liikmekandidaadina arvet, siis märkige see liikmeavaldusel.
3. Edastame juhatuse otsuse liikmeks võtmise kohta paari nädala jooksul.
 Juhul, kui TEAHU juhatus ei pea võimalikuks mingil põhjusel liiget vastu võtta, siis tagastatakse liikmemaks selle tasujale ühe nädala jooksul juhatuse otsusest.

tegutsemise aeg; tegevusvaldkond; olen huviring juhendaja/olen huviringi korraldaja/valdkonna huviline (mitu valikut võimalik); huviring toimub huvikooli juures/kooli juures/mujal/ei korralda või juhenda huviringi/huviringi teema.
Täitke, kui erineb avalduse esitaja emailist