Tule liikmeks

Vastavalt Põhikirjale võib Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Liidu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ning maksab liikmemaksu.  Liikmeks saamiseks:

1.  täida allolev avaldus;
2.  Jooksva aasta liikmemaks E​ESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT arvele EE262200221063602677, Swedbank, koos märkega, mis aasta ja kelle eest liikmemaks tasuti. 
Liikmemaksu suurus: 12 eurot füüsilised isikud ja 36 eurot juriidilised isikud. 
3. TEAHU Juhatuse otsus liikmeks võtmise kohta jõuab sinuni keskmiselt ühe nädala jooksul.
 Juhul, kui TEAHU juhatus ei pea võimalikuks mingil põhjusel liiget vastu võtta, siis tagastatakse liikmemaks selle tasujale ühe nädala jooksul juhatuse otsusest.

tegutsemise aeg; tegevusvaldkond; olen huviring juhendaja/olen huviringi korraldaja/valdkonna huviline (mitu valikut võimalik); huviring toimub huvikooli juures/kooli juures/mujal/ei korralda või juhenda huviringi/huviringi teema.