Liikmetele – listiga liitumise avaldus

Vastavalt Põhikirjale võib Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Liidu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ning maksab liikmemaksu.


Liikmete e-posti list on liikmed @teadushuvi.ee.
Täida avaldus, kui oled mõne liikmesorganisatsiooni liige ning soovid liituda liikmete e-posti listiga:

Liikmete nimekiri

Nimi, tegutsemise piirkond, veebiaadress: