Alustava huviringi juhendaja toetus

Taotlusvoor avatakse august-september 2024. Taotlusvooru otsused tehakse sügisel 2024.

Toetuse andmise eesmärk
– Toetuse andmise eesmärk on suurendada valdkonnas uute LTT huviringide juhendajate arvu.
– Suurendada LTT valdkonna osakaalu huvihariduses.
– Suurendada LTT huvihariduses osalevate õpilaste arvu.


Toetuse eesmärkide täitmiseks annab Liit toetust LTT valdkonnas huviringi uue juhendaja või
õpetaja tööjõukulude katmiseks.

TAOTLEJALE:

Alustava huviringi juhenda toetus aastal 2023

ALUSTAVA HUVIRINGI JUHENDAJA TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD 2023