Alustava huviringi juhendaja toetus 2024 (täiendamisel)

Taotlusvooru otsused tehakse sügisel 2024. Taotlusvoor ei ole veel avatud.

Toetuse andmise eesmärk
– Toetuse andmise eesmärk on suurendada valdkonnas uute LTT huviringide juhendajate arvu.
– Suurendada LTT valdkonna osakaalu huvihariduses.
– Suurendada LTT huvihariduses osalevate õpilaste arvu.


Toetuse eesmärkide täitmiseks annab Liit toetust LTT valdkonnas huviringi uue juhendaja või
õpetaja tööjõukulude katmiseks.

TAOTLEJALE:

  • ALUSTAVA HUVIRINGI JUHENDAJA TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD (täiendamisel)
  • Taotlusvormi esitamise eel esitatava Pakkuja garantiikirja põhja (Taotleja töösuhte kokkuleppe kohta) leiab siit: Pakkuja garantiikiri.