Õpilasvõistluse toetuse taotlemine

Toetuse eesmärgiks on pakkuda LTT valdkonnas süvendatud huviga õpilastele võistlusformaadis õpilasüritusi; toetust antakse õpilastele või õpilaste tiimidele ürituse läbiviimiseks, mis loob väljundi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduses tegutsevatele noortele (edaspidi Õpilasvõistlus); LTT valdkonnad käesoleva toetuse mõistes on loetletud Eesti Teadushuvihariduse Liidu kodulehekülje alalehel “Valdkonnast ja liidust”.

Toetuse taotlemise periood 20.02 kuni 06.03.2023! Lingi taotlusele leiad SIIA klikates! TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD!

Toetuse maht 32 000 eurot.

!!TOETUSE TINGIMUSED JA KORD!!

ARUANDE KOOSTAMISE VORM

Lisainfo ja küsimused deivi.pard@teadushuvi.ee või heilo@teadushuvi.ee