Õpilasvõistluse korraldamine

Toetuse eesmärgiks on pakkuda LTT valdkonnas süvendatud huviga õpilastele võistlusformaadis õpilasüritusi; toetust antakse õpilastele või õpilaste tiimidele ürituse läbiviimiseks, mis loob väljundi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduses tegutsevatele noortele (edaspidi Õpilasvõistlus); LTT valdkonnad käesoleva toetuse mõistes on loetletud Eesti Teadushuvihariduse Liidu kodulehekülje alalehel “Valdkonnast ja liidust”.

Toetuse maht 20 952 eurot.

TOETUST SAAB TAOTLEDA 27.JUUNI KUNI 31. JUULI 2022. Esita oma taotlus SIIN.

!!TOETUSE TINGIMUSED JA KORD!!

Eelarve tabel alla laadimiseks, täitmiseks ning taotluse juurde lisamiseks.

Lisainfo ja küsimused maria@teadushuvi.ee või rasmus@teadushuvi.ee