Õpilasvõistluse toetuse taotlemine

Toetuse eesmärgiks on pakkuda väljaspool formaalharidust LTT valdkonnas süvendatud huviga osalejatele võistlusformaadis Õpilasvõistlusi (edaspidi Õpilasvõistlus) oma annete avastamiseks ja edasiarendamiseks.

Toetust antakse 2024.a õpilasvõistluse korraldamiseks kahes erinevas kategoorias:

  • Üle-eestiline Õpilasvõistlus. Üle-eestilisel õpilasvõistlusel toimub vähemalt üks üritus, kus võistlejaid on vähemalt seitsmest erinevast Eesti maakonnast.
  • Regionaalne Õpilasvõistlus. Regionaalsel õpilasvõistlusel toimub vähemalt üks üritus, kus võistlejaid on vähemalt kahest erinevast Eesti maakonnast.

LTT valdkonnad käesoleva toetuse mõistes on loetletud Eesti Teadushuvihariduse Liidu kodulehekülje alalehel “Valdkonnast”.

TAOTLEJALE

TOETUSE SAAJALE

Aruande ülevaatamine võib võtta kuni 30 päeva. 

Toetuse saaja esitab peale Õpilasvõistluse toimumist aruande 15 tööpäeva jooksul. Kui Õpilasvõistlus on toimunud enne taotlusvooru toetuse saamise otsust, esitab Toetuse saaja aruande 15 tööpäeva jooksul alates Toetuse hindamisprotokolli kättesaamise hetkest.

Õpilasvõistlusega seotud majandusdokumendid tuleb säilitada kolm aastat peale toetuse väljamaksmist.