************************************************************************

SELGUNUD ON SELLE AASTA PARIMAD, kes on oma suure südame ja suurte tegudega jäänud silma! Aitäh, et te teete LTT valdkonna arendamiseks ja populariseerimiseks suurt tööd! Tahame Teid tunnustada ning tänada!

Teised temast ….
Festivali Noor Insener meeskonnas osalejana, masinate valmistajana ja Viljandi (ka mujal) koolides juhendajana on TA väärt märkamist ka Eesti Teadushuvihariduse Liidus. Tema arvates peab õpilastele olema selliseid üritusi kus eesmärk pole mitte võitmine vaid osalus, kogemuste vahetus, inspiratsiooni hankimine ja oma tehtu tunnustamine seeläbi kui õpilane saab osaleda ühes suures ahelreaktsioonimasinate ahelreaktsioonis.
See INIMENE on PEEP TOBRELUTS ja tema on selle aasta HUVIHARIDUSE SÕBER!
Aitäh Peep!

Pilt: Sakala Postimees

Teised temast …
TA on loonud uue töökoha – maastiku ja arhitektuuri huviringi loomine (loomine, õppekava väljatöötamine, testimine – huviringi läbiviimine). TA on alati positiivne ja eeskujuks nii lastel kui kolleegidele ja lastevanematele. TA on alustanud Nutigeenis “Maastik ja arhitektuur” huviringi kui ka arendab tööd Arhitektuurikooli Rae harukoolis.
See INIMENE on PIRET ANIER ja tema on selle aasta UUS TULIJA!
Aitäh Piret!

Pilt: Erakogu

Teised temast …
Iganädalase põneva ringitöö kõrval on TA viimasel kolmel aastal arendanud väga süsteemselt Tartu loodusmaja huvikooli gümnaasiumiastme seiklusliku matkaringi õpilaste uurimis- ja praktiliste tööde oskusi. TA on huvikooli projekti “Huvikool Tartu Loodusmaja uued astmepõhised huviringid LTT suunale” projektijuht. Projektiga on loodud huvikooli neli uut LTT valdkonna huviringi ja tihendatud koostööd Tartu Mart Reiniku Kooli, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Eesti Maaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. TA on süsteemne, väga töökas, mitmekülgne, noori toetav ja abivalmis noor õpetaja.
See INIMENE on GEDY MATISEN ja tema on selle aasta TÄHT!
Aitäh Gedy!

Pilt: Erakogu

Teised temast…
TA on LTT valdkonnas õpetajana töötanud 36 aastat. Aastast 2014 koostöös Loodusmaja õpetajatega viib TA teistega koos läbi Pernova Loodusmajas õpilaste hariduskonverentse, et anda huvikooli õpilastele uurimustöö ja
esinemiskogemusi. Pärnu linna tasandil on endale südameasjaks võtnud erinevate näituste ja praktikumide väljatöötamise, et rikastada üldhariduskoolidele õppekavasid ja avardada Pärnu linna õpilaste silmaringi ja teadmisi. TEMA õpetamise- ja kasvatamise kreedo on „ Olla ise eeskujuks oma tegemistega – loevad teod, mitte sõnad“. Pernova inimesed teavad TEDA just sellisena – alati abivalmis ja naeratav, kes armastab lapsi ja kellel on väga laialdased teadmiste ja oskused ning TEMALT saab alati LTT teemalistele küsimustele vastused.
See INIMENE on MILVI TALTS ja tema on selle aasta PÄRL!
Aitäh Milvi!

Pilt: Pärnu Postimees

Teised neist …
SEE tuba on Väike-Maarja valla 9 kooli võrgustik lõimitud eksperimentaalse
loodusteaduste õppe pakkumiseks 2.–4. kooliastme õpilastele, mille võrgustikku juhib ja koordineerib Marje Eelmaa. Võrgustikus toimub kõikide koolide erinevate aineõpetajate suhtlemine nii tundide sisu,
korralduse kui ka teadusvõistluse läbiviimise üle. Nii koolitused kui ka suhtlemine kolleegidega mõjutavad õpetajate professionaalset arengut ja aitavad neil rakendada innovaatilisi õpetamismeetodeid ka oma koolides.
See koht asub Väike-Maarjas ja see on LÄÄNE-VIRU VÄRKSTUBA ning nemad on selle aasta VÄÄRT PRAKTIKA!
Aitäh Teile!

Suured tänud kõigile veelkord ning kummardus ka neid nomineerinud inimestele!

Kohtumiseni uuel aastal!

************************************************************************

ARVAMUSARTIKKEL

1.detsember 2020

Viimasel ajal on meedias aina rohkem kajastatud seda, kus justkui nagu huviharidusel oleks “kandev roll” viiruse levitamisel noorte seas. See kajastus põhineb otseselt sellel, kus Vabariigi Valitsuse poolt on vastu võetud otsus tugevalt huvihariduse tegevuste piiramiste osas.

Leiame, et piirangud on liiga üldised ja ei ole arvesse võetud huvihariduse tegelikku olukorda ja võimekust tegutseda.

Rasmus Kits ja Heilo Altin, Liidu juhatuse liikmed, kirjutasid sellest oma nägemuse.

Piirangud tõmbasid teadushuviharidusel vaiba alt


Kuidagi on juhtunud nüüd niimoodi, et õpilane on peale koolitunde muutunud tõenäolise
viiruse kandjana tõsiseks riskiks. Seesama õpilane, kes on koos oma enam kui kahekümne
klassikaaslasega terve päeva ühes ruumis õppinud ja vahetunnis koos teistega möllanud,
muutub peale ainetunde lausa nii ohtlikuks, et ta tuleb kindlasti eraldada ja kiiremas
korras koju saata.
Just selline ongi nägemus praeguses niigi keerulistes oludes inimeste hajutamise vajadusest ja
see vormiti Eesti Vabariigi valitsuse poolt ka 24. novembril otsuseks. Ees on ootamas veelgi
karmimad piirangud, mille tegelikku efektiivsust ja mõju ei ole kahjuks tõendatud.
Ehk siis ei mängi mitte mingit rolli see, et just kümme minutit tagasi olid need samad õpilased
ühes ruumis vähemalt neljas ainetunnis, tõuklesid sööklas toidu järjekorras ja jooksid
vahetundidel teineteist taga ajades mööda koridore kasutades võimalust maadlemiseks ja kulli
mängimiseks.
Kuna peale tunde on algamas sealsamas koolis ja klassiruumis ning nende samade
klassikaaslastega toimuv huviring, siis nüüd on need õpilased teineteisele ohtlikud – kannavad
endas viirust ja levitavad seda. Seega üle kümne neid kindlasti ühes ruumis viibida ei tohi. Ei
ole isegi oluline see, kas õpiruumiks on enam kui 300 ruutmeetrine võimla või 10-ruutmeetrine
kitsuke koosolekuruum. Ei ole oluline ka see, kas kantakse maske või mitte – alla 12-aastased
maske kandma ei pea, seega pole oluline. Isegi õpetaja on sama, aga ka see pole enam oluline.
Tegelikkuses pole isegi see oluline, kui samas huviringis tahavad õppida õde ja vend. Nad on
ju erinevates klassides ja seega teineteisele ohtlikud. See, et nad mõlemad hiljem koos kõrvuti
koju lippavad ja õhtu oma pere seltsis veedavad ei loe – ohtlik.
Kuna olukord on keeruline kõigi jaoks, siis tuleb vastavaid otsuseid teha nii koolijuhil kui ka
huviringi õpetajal. Huviring – keelatud. Kuna üle kümne ei tohi, siis seekord need kaks
“ülejääjat” jäävad kahjuks veekalkvel silmadega klassi ukse taha ja peavad minema koju.
Kas tõesti elame me arusaamises ja lootuses, et see õpilane, kelle koolijärgne aeg oli
lapsevanema ja omavalitsuse toel varem sisustatud kvaliteetse huviharidusega jääb nüüd koju
diivanile ja käitub korralikult ning vastutustundlikult? Paraku läheb see noor igavusest nüüd
endale ise tegevust otsima. Noori võib kohata hulgakesi kogunemas nii kaubanduskeskustes,
parkides kui ka tänavatel. Ninapidi koos telefonis mänge mängides on kõik ju hästi. Õues pole
ju keelatud viibida. Mis 2 + 2? Mis Maskid? Ema ja isa ju ei näe, õpetajat ka pole – tihti ei tule
meeldegi, et see kõik võiks oluline olla ka väljaspool kooli ning neid lähi kontakte ei suuda
enam keegi jälgida.

“Ausalt öeldes teeb mind murelikuks ja nõutuks see, kuidas avalikkuse ja meedia ning
piirangute kaudu on hakatud nakatamise silti külge panema just huviharidusele. Nii
avalikkuseni jõudnud kui ka esindusorganisatsioonide kaudu liikuv info ei ole senini seda
kinnitanud, et just huviharidus on see, mille kaudu nakatumine nii suur on”, sõnas Eesti
Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige Rasmus Kits.
“Kevadine täielik sulgemine andis teadushuviharidusele kõva löögi – pea kaks kolmandikku
huviringidest lõpetas päevapealt oma tegevuse ja sügisel ei ole enam kui kolmandik noortest
enam uuesti huviringidesse tagasi tulnud. Need noored on nüüd tegevuseta ja mida nad hetkel
oma vabal ajal teevad – ma ei tea”, lisas Kits.
Kuidas on nüüd siis tekkinud olukord, et Terviseamet on saanud eksperdiks huvihariduse
valdkonnas ja võtab vastu otsuseid ning töötab välja suuniseid tegelikku sisusse ja asjaoludesse
süübimata? Tahame, et meie riiki juhitakse teaduspõhiselt. Selleks, et otsustada sulgeda
huviharidus, ei pea Terviseamet veenma mitte ainult valitsust vaid ka tegijaid. Huvihariduse
organisatsioonidele jagatud info ei veena meid täna selles, et huvihariduse keelamine takistaks
viiruse levikut oodatud mahus.
Äkki kutsuks arutelu laua ja piirangute planeerimise juurde muuhulgas ka need, kelle üle
otsuseid tegema hakatakse?


Rasmus Kits
Heilo Altin
Eesti Teadushuvihariduse Liit

************************************************************************

AVALIK PÖÖRDUMINE 2.12.2020

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja Terviseametile

Huvihariduse pakkujad on riigile usaldusväärsed partnerid, kes on täitnud ettekirjutusi
ja ohutusmeetmeid, et säilitada eluliselt vajalik valdkond toimivana COVID-19 leviku
tingimustes. Huviharidus, lisaks paljule muule, on vaimse tervise hoidmisel äärmiselt
oluline tervikvaldkond. Huvikoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb läbi mõelda
riiklikul tasandil ka piirangutest tulenevad toetuse vajadused ja võimalused.

Huvikoolid mõistavad olukorra tõsidust ning teevad omalt poolt kõik, mis võimalik, et viiruse
levikut tõkestada. Püüame kontaktõpet võimalikult ohutult jätkata ning kui vaja, läheme üle
distantsõppele. Teeme seda kõike kvaliteetselt, laste vajadusi arvesse võttes ning seejuures
lisakulutusi kattes. Loodame, et lapsevanemad ja KOV-de ametnikud oskavad ka distantsõpet
huvihariduses väärtustada ning ei loobu seetõttu õppetasude maksmisest, huvikoolide toetustest
ning otsustajate tasandil mõistetakse piirangute karmistamisel huvihariduse toetusmeetme
väljatöötamise vajadust.

23. novembril kinnitas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets: „Laste ja
noorte vaimse ja füüsilise heaolu seisukohast on väga oluline, et kuni vähegi võimalik, ei
peatataks huviharidust ja -tegevust.“ Huvihariduse valdkond tänab selle väljaütlemise eest, sest
just huvikool on laste ja noorte jaoks tänastes keerulistes oludes see koht, kus end teostada,
välja elada, kaaslastega suhelda ja säilitada vaimne tasakaal.
Oluline on praeguses pingelises olukorras lapsi ja noori toetada ning võimaldada neil tegeleda
arengut ja rahuldust pakkuva huvialaga, et nad ei läheks väljaelamisi otsima kohtadest, kus ei
ole võimalik tagada nende ohutust.

Huvihariduse korraldajad on huviala katusorganisatsioonide hinnangul igati vastutustundlikud
ja teevad täna viiruse leviku tõkestamiseks palju lisatööd ning on valmis igakülgseks koostööks.

HUVE-le teadaolevalt on huvikoolid teinud kõik endast oleneva viiruse leviku tõkestamise
osas, reageerides kiirkorras Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud piirangutele
ja soovitustele ning kommunikeerides selgelt ja järjepidevalt vastavaid reegleid oma
sihtgrupile.
Erinevate institutsioonide omavaheline koostöö, üksteise toetamine ja infovahetus on tänases
keerulises situatsioonis väga oluline. Jääme lootma kõiki valdkondi arvestavale koostööle ning
otsustele eeskätt meie laste ja noorte huvides.

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE)