Toetuste saajad

Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames TEADUSHUVI ÕPIPÄEVADE korraldamist(kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):

Õpipäeva nimetus (korraldaja)Toetuse suurus (eurodes)
Laste Teaduskooli suvelaager (Laste Teaduskool MTÜ)600
Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas (Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus)1200
Loomaaia lood / ANIMAlsSCHOOL (MTÜ Nukufilmi Lastestuudio)1035
Dronootika Teadushuvi õpipäevad (Dronootika Erahuvikool OÜ)1200
Teadushuvi õpipäevad- AVASTUSED IGAS PÄEVAS (MTÜ Muinasjutu kodu)720
Tuleviku tegijate laager (Väike Päike huvikool)1080
Tehnoloogia laager (Digirobo huvikool)1200
 SuveTERA väljasõitudega õpipäevad (Hariduse Edendamise SA)1200
Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris (Nuti-Võlur MTÜ)960
LTT laager 7-13 aastastele (Rakke Robootikud)1200
Kangelaste laager (Nutigeen Ruudus MTÜ)1200
Kokku:11595

Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:


Võistluse nimetus (korraldaja)
Toetuse
summa (eurodes)
FLL Challenge finaal (MTÜ Robootika)6000
Kummimootoriga sõidukid (Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit)2490
Robotex (MTÜ Robotex)4983,30
Arukate õpilaste akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus)2850
Keskkonnauuringud (Tartu Loodusmaja)2570
FLL Challenge eelvoor (MTÜ Robootika)3756,80
Võrumaa robootikapäev (Nuti-Võlur)1850
FLL Explore Pääskülas (Nutigeen Ruudus)2000
Robotõrud (Rakke Robootikud)1500
Kokku:32000

Aastal 2023 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames KOOLITUSTOETUSE läbiviimist:

Koolituse nimetusToetuse
summa
(eurodes)
Kummimootoriga sõiduki valmistamine560
FIRST LEGO League Challenge 2023/24 hooaja juhendajate koolitused1300
Teadushuviringi juhendamine2000
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid1950
Veebilehtede loomise koolitus Google Sites vahendi abil620
STEM töötubade korraldamise ja läbiviimise koolitus500
StudIO disainiprogrammi õpe robootika huvihariduse õpetajale700
Puidust dekoratiivelementide ja ornamentide nikerdamine600
Scratch mängude programmeerimine ja juhtimine EV3 robotiga676
9506

****************************************************************

Aastal 2022 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames ÕPILASVÕISTLUSTE korraldamist:

Võistluse nimetus (korraldaja)Toetuse
summa (eurodes)
Õpilaste 24 h artiklivõistlus (Wikimedia Eesti)1100
Nutilaager (Tallinna Kivimäe Põhikool)1255,30
Robotex Eesti eelvoorud 2022 (Robotex MTÜ)10 633
Teadmissisu (Elva Gümnaasium)1016,80
Aruakte Õpilaste Akadeemia (Ida-Viru Ettevõtluskeskus)838
14843,10

Aastal 2022 toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames õpihuvipäevasid, koolitusi kui ka õpilasvõistlusi.

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

Koolituse nimetus
Toetuse
summa
(eurodes)
Virtuaalrobootika õpikeskkonnad179
Hääl kui õpetaja instrument ja töövahend996,26
Stud.io 3D modelleerimistarkvara kasutamine õppemudelite koostamiseks1000
PID juhtalgoritmide rakendamine LEGO® haridusroboti juhtimisel1000
Matkakoolitus “MATKATA ON MÕNUS!1000
Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Harjumaal)937
Lugedes inseneriks! Kirjanduse ja inseneeria lõimimine (Tartumaal)823
Ajajuhtimine meeskonnas. Kuidas keerulistel aegadel asjad ikkagi kõik õigeks ajaks valmis saada?2000
Vanapuidust ja taaskasutusmaterjalist mööbli ehitamine405
Jaapani tööriistakast ehk puidutöö ABC160
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid1760
KOKKU:10 260,26

Teadushuvi õpipäevad (kuni 1200 eurot ühe taotleja kohta taotlusvoorus):

Õpipäeva nimetusToetuse summa
(eurodes)
Astronaudi linnalaager1200
Tüdrukute tehnoloogia laager1200
TAIBUKAD LABORIHIIRED840
Teadushuvi õpipäevad Tartu Loodusmajas922
Robootikalaager Jääaja Keskuses1200
Kaarli Kooli Teadus- ja tehnikalaager 20221200
AVASTUSED IGAS PÄEVAS900
Teadushuvi populaarseks Hargla Kooli õpilastele720
Teadushuvi õpipäevad Nuti-Võluris720
Robotalu õpipäevad 2022720
Tehnoloogia laager1200
Tehnoloogia ja robootika päevad1200
KOKKU:12 022

*******************************************

Aastal 2021 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames.

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

Koolituse nimetusToetuse
summa
(eurodes)
Alustavate huviringide juhendajate koolitus1040
Õpetamine LEGO Spike Prime robotiga1000
Nädalalõpu maraton LEGO Spike Prime robotiga950
Meedia karussell ja õppevideo loomine150
Meedia karussell ja õppevideo loomine150
Füüsikast robootika huvihariduse õpetajale998
Distantsõpe – õpetaja ja õpilase vaimse tervise toetamine860
Küberturvalisus ja andmekaitse LTT huviringi juhendajale929
Arduino jätkukoolitus tinkercad.com baasil1750
Põgenemistoa meetodi kasutamine teadushuvihariduses633.52
LEGO Education SPIKE Prime edasijõudnuile (Python programmeerimine)929
Enesekindluse kaotanud laste ja teismelistega toimetulek grupis760
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid700
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis1000
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis- jätkukoolitus880
Makett on vahva!800
Kokku:13529.52

*****************************************************************************************************************************

Aastal 2020 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

 1. Arduino koolitus tinkercad.com baasil – 2000 eurot (veebis aprill-juuni)
 2. LEGO® Education SPIKE™ Prime robootikakomplekti kasutamine huvihariduses – 1720 eurot (Tallinn; 19.-20.09.2020)
 3. Teadusjaht – 375 eurot (Tartu, 3.09.2020)
 4. Publikuga suhtlemise koolitus teadusteatri ja töötubade läbiviijatele – 830 eurot (Tartu, 25.-26.08.2020)
 5. Ideest esitluseni: praktiline koolitus huviringide õpetajatele – 451,52 eurot (Tartu, 31.08.2020)
 6. Distantsõppes sobivad keskkonnad ja meetodid huvihariduses – 1000 eurot (Pärnu, 24.08.2020)
 7. Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) – 1000 eurot (veebis, 3.11.2020)
 8. Allika- ja ellujäämisretk Kesk-Eestisse juhendajatele – 1000 eurot (loobus)
 9. Esimese kooliastme loodushariduse huviringide väljatöötamine – 1680 eurot
 10. Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) vene keeles – 800 eurot
 11. Tartu loodusmaja huvikooli meeskonnakoolitus – 713,52 eurot
 12. Matemaatika ja füüsika alased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis – 668 eurot
 13. CNC koolitus õpetajatele ja huviringide juhendajatele – 750 eurot 

Lähetustoetusi:

DigiroboLAB MTÜ summas 1566,76 eurot (Rahvusvahelises FIRST® LEGO® LEAGUE haridusprogrammis osalemine)

Suvekooli raames tehtud toetused:

 • Toetuse taotlusvooru esitati 37 taotlust, kokku taotleti summas 34 759,60. Taotleti toetust 825 noorele.
 • Toetada otsustati 21 suvekooli summas 12 000 eurot. Taotlustes esitatud andmete kohaselt toetada otsustati 464 noore osalust. Loobus üks taotleja.
 • Välja maksti toetus 20 teadushuvi suvekooli läbiviijale summas 11 610 eurot, 449 noore suvekoolis osalemise toetamiseks.

HTMi lisatoetus LTT võistluse korraldamiseks (tähtaeg 6.09.2020):

 • SA Teaduskeskus AHHAA taotlust “Lifehack vidinad” summas 14 100 eurot
 • MTÜ Robotex taotlust “Karu päästmine 2.0” summas 15 900 eurot

************************************************************************

Aastal 2019 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames järgnevaid koolitusi(maksimaalselt 1000 € ringi kohta):


Koolituse nimiToimusmise aegKohtToetuse summa
1.Sisemised motivaatorid, meeskonnatöö ja positiivne eluhoiak
20.12.2019Tartu1000 €
2.LEGO EV3 robotkatsete koolitus

13.11.2019  
Tallinn  
1000 €
3.Digivahendid õppetöös
13.12.2019Tartu858  €  
4.Praktiline huviringi juhendajate meeskonnakoolitus
14.12.2019Põhja-Kõrvemaa, Harjumaa  
 1000 €
 5.Huviringi juhendajate inspiratsiooni arendamine22.11.2019Tallinn  
 1000 €
 6.Looduses aset leidvate protsesside piltlikustamine nutiseadmega läbi animatsiooni11.11.2019Tallinn 1000 €
 7Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 16.11.2019 Võru 739  €
 8.Play Box metoodikat kasutades ainetundide rikastamine läbi probleemülesannete 7.12.2019 Võru 614,16 €
 9.Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 7.12.2019 Laiuse 722 €
 10.Digivahendid õppetöös 14.12.2019 Võru 992 €


Järgnevaid minikohtumisi (LTT valdkonna kolleegide võõrustamine ning huviringi vaatlemise võimalus):

1.  Tartu loodusmaja – 30.10.2019 – Tartu (70 €)
2. MTÜ Ökokratt – 7.11.2019 – Mäetaguse ja Iisaku (140 €)
3. Laagri Huvikool – 20.11.2019 – Laagri (70 €)
4. MTÜ Ökokratt – 4.12 ja 5.12 –  Ubari Loodustarkuse Keskus (140 €)

Järgnevaid lähetustoetuse soovijaid:

Juhatus otsustas toetada Velle Taraste FGC meeskonda summas 1303,26 eurot, osalemiseks FIRST Global Challenge Dubais oktoobris 2019.