Toetuste saajad

Aastal 2021 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames.

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

Koolituse nimetusToetuse
summa
(eurodes)
Alustavate huviringide juhendajate koolitus1040
Õpetamine LEGO Spike Prime robotiga1000
Nädalalõpu maraton LEGO Spike Prime robotiga950
Meedia karussell ja õppevideo loomine150
Meedia karussell ja õppevideo loomine150
Füüsikast robootika huvihariduse õpetajale998
Distantsõpe – õpetaja ja õpilase vaimse tervise toetamine860
Küberturvalisus ja andmekaitse LTT huviringi juhendajale929
Arduino jätkukoolitus tinkercad.com baasil1750
Põgenemistoa meetodi kasutamine teadushuvihariduses633.52
LEGO Education SPIKE Prime edasijõudnuile (Python programmeerimine)929
Enesekindluse kaotanud laste ja teismelistega toimetulek grupis760
CNC koolitus huviringide juhendajad ja valdkondlike organisatsioonide juhid700
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis1000
CO2 Laserlõikuspingi kasutamine huviringis- jätkukoolitus880
Makett on vahva!800
Kokku:13529.52

*****************************************************************************************************************************

Aastal 2020 on Eesti Teadushuvihariduse Liit toetanud LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames:

Koolitusi (kuni 1000 eurot ühe koolituspäeva kohta):

 1. Arduino koolitus tinkercad.com baasil – 2000 eurot (veebis aprill-juuni)
 2. LEGO® Education SPIKE™ Prime robootikakomplekti kasutamine huvihariduses – 1720 eurot (Tallinn; 19.-20.09.2020)
 3. Teadusjaht – 375 eurot (Tartu, 3.09.2020)
 4. Publikuga suhtlemise koolitus teadusteatri ja töötubade läbiviijatele – 830 eurot (Tartu, 25.-26.08.2020)
 5. Ideest esitluseni: praktiline koolitus huviringide õpetajatele – 451,52 eurot (Tartu, 31.08.2020)
 6. Distantsõppes sobivad keskkonnad ja meetodid huvihariduses – 1000 eurot (Pärnu, 24.08.2020)
 7. Veebipõhise programmeerimiskeskkonna Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) – 1000 eurot (veebis, 3.11.2020)
 8. Allika- ja ellujäämisretk Kesk-Eestisse juhendajatele – 1000 eurot (loobus)
 9. Esimese kooliastme loodushariduse huviringide väljatöötamine – 1680 eurot
 10. Open Roberta Lab-i tutvustav virtuaalne koolitus (EV3 simulatsiooni keskkonda kasutades) vene keeles – 800 eurot
 11. Tartu loodusmaja huvikooli meeskonnakoolitus – 713,52 eurot
 12. Matemaatika ja füüsika alased mängud LEGO klotsidega LTT ringitunnis – 668 eurot
 13. CNC koolitus õpetajatele ja huviringide juhendajatele – 750 eurot 

Lähetustoetusi:

DigiroboLAB MTÜ summas 1566,76 eurot (Rahvusvahelises FIRST® LEGO® LEAGUE haridusprogrammis osalemine)

Suvekooli raames tehtud toetused:

 • Toetuse taotlusvooru esitati 37 taotlust, kokku taotleti summas 34 759,60. Taotleti toetust 825 noorele.
 • Toetada otsustati 21 suvekooli summas 12 000 eurot. Taotlustes esitatud andmete kohaselt toetada otsustati 464 noore osalust. Loobus üks taotleja.
 • Välja maksti toetus 20 teadushuvi suvekooli läbiviijale summas 11 610 eurot, 449 noore suvekoolis osalemise toetamiseks.

HTMi lisatoetus LTT võistluse korraldamiseks (tähtaeg 6.09.2020):

 • SA Teaduskeskus AHHAA taotlust “Lifehack vidinad” summas 14 100 eurot
 • MTÜ Robotex taotlust “Karu päästmine 2.0” summas 15 900 eurot

************************************************************************

Aastal 2019 toetas Eesti Teadushuvihariduse Liit LTT huvihariduse valdkonna edendamise raames järgnevaid koolitusi(maksimaalselt 1000 € ringi kohta):


Koolituse nimiToimusmise aegKohtToetuse summa
1.Sisemised motivaatorid, meeskonnatöö ja positiivne eluhoiak
20.12.2019Tartu1000 €
2.LEGO EV3 robotkatsete koolitus

13.11.2019  
Tallinn  
1000 €
3.Digivahendid õppetöös
13.12.2019Tartu858  €  
4.Praktiline huviringi juhendajate meeskonnakoolitus
14.12.2019Põhja-Kõrvemaa, Harjumaa  
 1000 €
 5.Huviringi juhendajate inspiratsiooni arendamine22.11.2019Tallinn  
 1000 €
 6.Looduses aset leidvate protsesside piltlikustamine nutiseadmega läbi animatsiooni11.11.2019Tallinn 1000 €
 7Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 16.11.2019 Võru 739  €
 8.Play Box metoodikat kasutades ainetundide rikastamine läbi probleemülesannete 7.12.2019 Võru 614,16 €
 9.Õpime mängides! Robootika õppeväljakud- ja matid ainetundi ja huviringi! 7.12.2019 Laiuse 722 €
 10.Digivahendid õppetöös 14.12.2019 Võru 992 €


Järgnevaid minikohtumisi (LTT valdkonna kolleegide võõrustamine ning huviringi vaatlemise võimalus):

1.  Tartu loodusmaja – 30.10.2019 – Tartu (70 €)
2. MTÜ Ökokratt – 7.11.2019 – Mäetaguse ja Iisaku (140 €)
3. Laagri Huvikool – 20.11.2019 – Laagri (70 €)
4. MTÜ Ökokratt – 4.12 ja 5.12 –  Ubari Loodustarkuse Keskus (140 €)

Järgnevaid lähetustoetuse soovijaid:

Juhatus otsustas toetada Velle Taraste FGC meeskonda summas 1303,26 eurot, osalemiseks FIRST Global Challenge Dubais oktoobris 2019.