Hariduse Traagelniit

Meil on hea meel Teid kutsuda „Hariduse Traagelniit“ koostööseminarile, mis toimub 09.12 Pärnus (Strand Hotel & Spa).

Hariduse Traagelniidist sünnib suurim kasu osalejatele siis, kui laua taha tulevad KOV-i kõik olulised osapooled (KOV-i , formaalhariduse ning huvihariduse esindajad).

Riin Tamm räägib  miks on lõiming riigi vaates oluline ning millised on lähiplaanid Eestis FH ning HH lõiminguga.

Raigo Prants toob näite, kuidas Järva-Jaani Gümnaasiumis lõiming tööle on saadud

Asta Tuusti kirjeldab, kuidas iga põhikooli klass ja lasteaia koolieelikute rühm saab õppeaasta jooksul Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel osaleda vabalt valitud keskuse või muuseumi keskkonnaharidusprogrammis. Sellest, kuidas on kujunenud ning toimib see lõiming formaalhariduse ja mitteformaalse keskkonnahariduse vahel.

Kaire Mertsin räägib lõimingust formaal- ning huvihariduse vahel maalähedaselt ausalt ning otse. Ootused kahanevad, kui vajadused saavad reaalsuseks. Kuidas Pärnus sellega toime tuldi?

Martin A. Noorkõiv viib kõigi osalejatega läbi praktilise seminari, et koos mõista, kaardistada ning analüüsida oma kodukoha kitsaskohti ja võimalusi lõimingu elluviimiseks.

Ajakava:

10:00-10:30 Saabumine
10:30-10:45 Avasõnad
10:45-11:05 Riin Tamm (Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakond)
11:05-11:25 Raigo Prants (Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor)
11:25-11:45 Asta Tuusti (Keskkonnaministeerium)
11:45-12:30 Lõuna
12:30-12:45 Kaire Mertsin (Pernova Loodusmaja)
12:45-14:45  I töötsükkel – Martin Noorkõiv DD Stratlabist
15:00-16:30 II töötsükkel – Martin Noorkõiv DD Stratlabist
16:30-17:00 Jagamine ja lõpetamine, LTT tunnustuskonkursi laureaatide väljakuulutamine

Registreerimine kuni 6. detsembrini on leitav siit: https://forms.office.com/r/u0AYne39a3

Vastavalt EV korraldustele tuleb igal täisealisel külastajal esitada teaduskeskuse ja kohviku külastamiseks üks järgnevatest tõenditest:

  • Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimisõend koos isikut tõendava dokumendiga;
  • Tõend haiguse läbipõdemise kohta.

MASKIKANDMINE ON KOHUSTULIK!

Lisainfo korral kirjuta maria@teadushuvi.ee