VEEBINAR 24.03

Veebinar on suunatud huvihariduse valdkonna töötajatele, õpetajatele ning kõigile, kes soovivad oma kohalikus omavalitsuses tõsta loodus-, täppisteaduste- ning tehnoloogia (LTT) huvihariduse kvaliteeti ning laiendada võimalusi noortele.
Võimalus kuulda ja näha häid praktikaid üle Eesti ning saada uusi ideid.


Teadushuviharidus – miks, kellele, kuidas?

Heilo Altin räägib  miks on LTT valdkond oluline Eesti ning noorte jaoks ja kuidas Teadushuvihariduse Liit seda toetab? Milline on noorte arvamus hetkel huviharidusest?
14:00-14:15

Ettekande slaididega saad tutvuda SIIN.


“Võta robot lasteaeda”

Anne Põldsaar on Viljandi valla haridus- ja kultuurinõunik ning räägib sellest, kuidas robotid ehitavad inimesi Viljandi valla lasteaedades.
14:15-14:30

Ettekande slaididega saad tutvuda SIIN.


“Kuidas ja milleks mõõta kvaliteeti teadushuvihariduses”?

Andres Juur on AHHAA Teaduskeskuse direktor ning veab sellel aastal ühtlasi eest LTT huvihariduse kvaliteedi töörühma.
14:30-14:45


“Formaalse- ja mitteformaalse õppe lõimimine Paikuse Koolis”

Anne Kalmus on Paikuse kooli direktor ning on võtnud eesmärgiks õpilastes huvi tekitamise loodus-ja täppisteaduste vastu. Koolil on oma huvihariduskeskus ning tulevikuplaanideks on kunstide ja reaalainete lõimitud õppekava.
14:45-15:00

Ettekande slaididega saad tutvuda SIIN.


„Kolme Põrsakese kogemus teadushuvitegevusega ja teaduse populariseerimisel“

Omari Loid on Kolme Põrsakese tegevjuht ja pakub teadushuviharidust lasteaedades üle Eesti. Milliseid võimalusi pakub Omari kohalikele omavalitsustele?
15:00-15:15

Ettekande slaididega saad tutvuda SIIN.


„Nullist alustamine ehk LTT arengukava maakonna tasemel Valgamaa näitel“

Ivi Tigane on Valgamaa arenguagentuuri haridusvaldkonna koordinaator ning räägib LTT valdkonna arendamisest.
15:15-15:30

“Puuduta mind oma headuse väega, ainsaga millel on väetust”

Lagle Reinup on Lillepere keskuse psühholoog ning teeb hästi praktilise, inimliku, julgustava ja sooja loengu noorte vaimsest tervisest, mis põhineb otseloomulikult ainult teaduslikul psühholoogial.
15:30-15:50

Ettekande slaididega saad tutvuda SIIN.