Õpilasürituse korraldamine

VAHENDID ON ANTUD TOETUSE MEETMEKS AMMENDUNUD! Detsembris saame kokkuvõtte ja ülevaate, kuidas õpilasüritustel korraldamine läks ning kui palju oli koku osalenuid.

********************************************

Toetuse eesmärgiks on tekitada noortes huvi tehnikaerialade, teaduse ja robootika vastu ja võimaldada sobiv õpilasüritus, mille väljundiks on võistlusformaat, mis toetab talentide arendamist. 

Toetuse põhitegevuseks on õpilastele või õpilaste tiimidele ürituse läbiviimine, mis loob väljundi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduses tegutsevatele noortele.

Toetatava tegevuse  sihtgrupiks on Eesti üldharidus- ja kutsekoolis õppivad noored!

Registreerimine on avatud kuni rahalisi vahendeid jätkub!


Lisainfot TOETUSE TINGIMUSTE KOHTA leiad SIIT*
*Toetuse meede on kehtiv 2022. aastal

Taotlusvorm on leitav SIIN. Plakati ürituse tarbeks saate välja printida SIIT.

Aruande vorm (Word) on leitav SIIT.

Lisainfo: maria@teadushuvi.ee või heilo@teadushuvi.ee